Aşağı Pınar Höyüğü Kırklareli

Aşağı Pınar Höyüğü Kırklareli

Aşağı Pınar Höyüğü, Kırklareli İl merkezinin 3 km. güneyindedir. Geç Antik Çağ’da yapılan bir tümülüs vardır. Höyüğü tahrip etmiş olan bu Tümülüs, 38 metre çapında bir çevre duvarı üstüne kurulmuştur. Tümülüsün toprakları höyüğün eteklerinden alınan toprakla doldurulmuştur.Aşağıpınar Höyüğü’nün kuzeybatısında bulunan tatlı su kaynağının önceleri daha doğuda, Haydardere Yatağı üzerindeyken, zamanla batıya doğru kaydığı ve aynı şekilde bu pınar önünde küçük bir gölcük–bataklık olduğu da öğrenilmiştir. Aşağıpınar kazılarında şimdiye kadar rastlanan en eski kültür katı M.Ö. 6200 yıllarına tarihlenmektedir. Anadolu kronolojisine göre Geç Neolitik, Balkan kronolojik sisteminde ise Neolitik Çağ–Karanovo II dönemine tarihlenen bu ilk yerleşim, Demir Çağı’na (M.Ö. 1200) kadar süregelecek olan Trakya kültürünün de temellerinin atıldığı bir süreci temsil etmektedir. 1993 yılında Kültür Bakanlığı olarak, Alman Arkeoloji Enstitüleri ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte, Bulgar, Slovak, İspanyol bilim adamlarının da katılımıyla İlimizin hemen güneyinde Aşağıpınar ve Kanlı Geçit mevkilerinde halen sürmekte olan kapsamlı arkeolojik kazı çalışmalarına başlanmıştır.

NASIL GİDEBİLİRİM ?You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir